Bước 1: Nhập email hoặc số điện thoại của bạn rồi nhấn nút Lấy mã thanh toán.


Bước 2: Sau khi có mã thanh toán 888xxxxxx, bạn hãy mang ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để thanh toán.
Mã thanh toán cũng sẽ được gửi đến điện thoại hoặc email đã nhập của bạn.

Lưu ý: Thời hạn thanh toán cho hình thức này 10 phút, do đó bạn nên đến cửa hàng tiện lợi gần nhà trước rồi hãy tiến hành mua vé.
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!