Bước 1: Nhập thông tin thẻ:
- Số thẻ
- Tên in trên thẻ
- Ngày hết hạn
- CVV/CVC
- Số điện thoại

Bước 2: Xác nhận thông tin và bấm Thanh toán

Bước 3: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!