Payoo là cổng thanh toán trung gian hỗ trợ thanh toán qua thẻ ATM, tài khoản ngân hàng, thẻ quốc tế Visa, Master, JCB đặc biệt là hình thức thanh toán sau tại cửa hàng tiện lợi.

Ở bước nhập Thông tin thanh toán sau khi chọn ghế, bạn chọn Payoo làm phương thức thanh toán rồi nhấn vào Thực hiện thanh toán để chuyển sang cổng thanh toán Payoo.Tùy vào lựa chọn của bạn, hãy xem các hướng dẫn tiếp theo:

Thanh toán bằng Thẻ tín dụng / ghi nợ quốc tế
Thanh toán bằng Thẻ / tài khoản ngân hàng nội địa
Thanh toán tại Cửa hàng tiện lợi
Thanh toán bằng Quét mã QR
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!