Bước 1: Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào tên tài khoản của bạn ở góc phải trên màn hình, chọn Cập nhật tài khoản.


Bước 2: Trong màn hình Cập nhật tài khoản, bấm vào nút Xác thực số điện thoại.


Bước 3: Nhập số điện thoại của bạn và bấm vào nút Tiếp tục.


Bước 4: Kiểm tra lại số điện thoại của bạn và bấm Yêu cầu gửi mã xác thực.


Bước 5: Moveek sẽ gửi mã xác thực gồm 6 ký tự đến số điện thoại bạn đã đăng ký. Hãy kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác thực vào form và nhấn Xác thực.


Bước 6: Chúc mừng! Bạn đã xác thực số điện thoại thành công.
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!