Bước 1: Ở trang Đăng ký tài khoản, thay vì đăng ký bằng cách truyền thống, bạn có thể nhấn vào nút Đăng ký bằng Facebook để tạo tài khoản nhanh hơn cũng như không cần nhập tên tài khoản và mật khẩu ở các lần đăng nhập sau.


Bước 2: Hộp thoại yêu cầu cho phép Moveek sử dụng tài khoản Facebook của bạn sẽ hiện lên. Hãy nhấn Tiếp tục dưới tên ... để cho phép.


Moveek chỉ sử dụng email và tên Facebook của bạn tạo tài khoản, ngoài ra không yêu cầu bất cứ quyền nào khác.

Bước 3: Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn, đồng thời nhập 1 mật khẩu mới cho mình để bạn có thể đăng nhập bằng email lẫn Facebook, rồi nhấn Hoàn thành đăng ký.


Bước 4: Kích hoạt tài khoản


Kiểm tra email đã đăng ký và nhấn vào link kích hoạt để kích hoạt tài khoản của mình.

Xong, từ giờ bạn đã có thể đăng nhập Moveek chỉ với 1 click duy nhất.

Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!